WPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie,

adres: ul. Aleje Jerozolimskie nr 91, 02-001 Warszawa,

REGON: 010140377, NIP: 5260205730,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171435. Kapitał zakładowy: 100.00,00 PLN.

WPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

z siedzibą w Warszawie,

adres: ul. Aleje Jerozolimskie nr 91, 02-001 Warszawa,

REGON: 146079385, NIP: 7010338980,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417094